IBUSZ fizetővendéglátó szobák és apartmanok foglalási, illetve lemondási feltételei

IBUSZ SZOBÁK ÉS IBUSZ APARTMANOK FOGLALÁSI, ILLETVE LEMONDÁSI FELTÉTELEI


IBUSZ szobák/apartmanok:
az IBUSZ Utazási Irodák Kft. szerződéses állományában lévő fizetővendéglátó - egyéb szálláshely típusú - szálláshelyek (privát szobák, apartmanok, lakrészek, nyaralóházak és falusi házak).

Az utazási iroda adatai:
Megnevezés: IBUSZ Utazási Irodák Kft. (továbbiakban Utazási Iroda)
Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Telefon: 4852-700
Adószám: 10871403-2-43
Nyilvántartási szám: BKIK R-0967/94/2000

Az Utazási Iroda tevékenységét a szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet és az idegenforgalmi adó vonatkozásában a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szabályozza, ezért a foglalási feltételeknél ezek, valamint az alábbi feltételek, illetve az Általános tudnivalókban foglaltak az irányadók.
Az Utazási Iroda a szálláshely-szolgáltatóval kötött szerződés alapján jogosult arra, hogy a vendég igényeinek megfelelően közvetítőként eljárjon, és a szálláshely-szolgáltató nevében a vendég részére számlát állítson ki.


IBUSZ szobák/apartmanok foglalási feltételei

Foglalás: az IBUSZ szobák/apartmanok egy adott címre történő foglalása - általában 30 nappal az igénybevétel előtt - minimum két éjszakai szállásdíj befizetésével lehetséges. A fennmaradó összeg - általában 14 nappal az igénybevétel előtt - előre rendezendő. Egy, ill. két éjszakára történő IBUSZ szoba foglalása esetén - a foglalás időpontjától függetlenül - a teljes összeg fizetendő. (IBUSZ apartman általában minimum 4 éjszakára foglalható.)

Az egy, ill. két éjszakára a szállásdíj befizetése, illetve a szállásdíj teljes összegének kiegyenlítése alkalmával a számla több példányban  készül, melyből az eredeti a vendéget, a 2. példány a szálláshely-szolgáltatót illeti. A részvételi jegy a teljes összeg rendezésekor egy példányban kerül kiállításra és átadásra. 

Az IBUSZ szoba/apartman igénybevétele: a részvételi jegy és a számla birtokában, a számla 2. példányának a szálláshely-szolgáltató részére történő leadásával lehetséges. A részvételi jegy tartalmazza az IBUSZ szoba/apartman elfoglalásához szükséges adatokat: a szálláshely-szolgáltató nevét, telefonszámát, az illetékes IBUSZ iroda címét és telefonszámát, a szálláshely címét, az igénybevétel időpontját és időtartamát, a vendégek létszámát, valamint hasznos információkat. 

Az IBUSZ szobában/apartmanban a részvételi jegyen feltüntetett időtartamban csak a részvételi jegyen megjelölt számú vendég tartózkodhat.
 

IBUSZ szobák/apartmanok lemondási feltételei

Lemondás: az igénybevételt megelőző 14 napon túl a megrendelés lemondása kötbérmentes.
Az igénybevételt megelőző 14 napon belül vagy a 14. napon történő lemondásnál, illetve a  lemondás elmaradása vagy a szálláshely el nem foglalása esetén 2 éjszakai szállásdíj fizetendő.
Kedvezményes szállásdíj (az éjszakánkénti árnál alacsonyabb ár) esetén a  lemondás, meg nem jelenés esetén szintén 2 éjszakai szállásdíj fizetendő, de nem a kedvezményes szállásdíj időarányos részét tekintve, hanem az éjszakánkénti minimum áron számítva.

Az igénybevétel alatt történő lemondás esetén:
a./ Éjszakánként számított szállásdíj esetén fizetendő: a letöltött éjszakák, plusz két éjszakai szállásdíj.
b./ Kedvezményes szállásdíj esetén fizetendő: a foglalt időszakra vonatkozó ár letöltött, időarányos része, plusz 2 éjszakai szállásdíj a minimum áron számítva.

Az Utazási Iroda nem felel a szálláshelyre és környékére meghirdetett szabadidős programok, turisztikai látványosságok, egyéb programlehetőségek (pl. sport- és egyéb rendezvények és lehetőségek, horgászati lehetőség, strand és uszoda nyitva tartás, stb.) bármely okból történő elmaradásáért.

Előfoglalás, illetve hosszabb időtartamú foglalás esetén a szálláshely-szolgáltató betegsége vagy egyéb, pl. technikai, műszaki okok miatt a címváltoztatás jogát az Utazási Iroda fenntartja. Ebben az esetben az Utazási Iroda az eredeti IBUSZ szobával/apartmannal hasonló színvonalú IBUSZ szobát/apartmant ajánl fel. Amennyiben a vendég saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból a cserét nem fogadja el, nem tarthat igényt a befizetett szállásdíjra. Amennyiben a vendég a cserét indokoltan nem fogadja el, a befizetett szállásdíjat az Utazási Iroda visszafizeti.

Az Utazási Irodától és a szálláshely-szolgáltatótól független, elháríthatatlan ok (vis maior) fellépése miatt keletkezett károkért nem terheli felelősség az Utazási Irodát és a szálláshely-szolgáltatót. Vis maiornak minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a fél akaratán kívül áll, és amelynek következményeit a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.

Egyéni szállásfoglalás esetén az Utazási iroda a szálláshely-szolgáltató szolgáltatásait megbízottként a szálláshely-szolgáltató megbízásából a vendégnek értékesíti. A vendéggel szemben közvetlenül a szálláshely-szolgáltató tartozik felelősséggel a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért. A szálláshely-szolgáltató nem szerződésszerű teljesítéséért az Utazási iroda nem felel

A vendégnek a hibás teljesítés észlelésekor panaszát a lehető legrövidebb időn belül közölnie kell a szálláshely-szolgáltatóval és az Utazási Irodával. Ellenkező esetben a késedelemből eredő kárt a vendég köteles viselni.
   
Az Utazási Iroda szerződéses állományában lévő IBUSZ szobák/apartmanok igénybevételével kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Felek az esetleges jogviták elbírálására alávetik magukat - hatáskörtől függően - a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság, a megyei (fővárosi) bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

A foglalási feltételekben, illetve az Általános tudnivalókban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK IBUSZ SZOBÁK ÉS IBUSZ APARTMANOK IGÉNYBE VÉTELÉHEZ

 

IBUSZ Fizetővendéglátó osztály

1052 Budapest, Aranykéz u. 4-6.
Telefon: 06-1-501-4910, 501-4911
Fax: 06-1-317-9333
E-mail: szoba@ibusz.hu
Skype: ibusz.szoba

Nyitva tartás:
09:00 – 17:00 óráig hétfőtől-péntekig

Kedvencek

Hírlevél feliratkozás

Irakozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhessen legfrissebb és legkedvezőbb ajánlatainkról!

Kattintson ide a feliratkozáshoz

kék szám: 06 40 428 794

IBUSZ katalógusok

Tekintse meg vagy töltse le aktuális katalógusunkat!

Élmények Korhatár Nélkül (Mediterrán üdülések 2016)
További katalógusok
Elfelejtett jelszó