Tájékoztató az IBUSZ Utazási Irodák Kft. panaszkezeléséről és a békéltető testületi eljárásról

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy panaszt benyújthatnak társaságunk irodáiban és a 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. sz. alatti székhelyen, levelezési cím: 1518 Budapest, Pf.: 170. A panaszok benyújthatóak elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: ugyfelszolgalat@ibusz.hu.

Az írásbeli panaszt társaságunk a beérkezésétől számított harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja.

A fogyasztó a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését társaságunknál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

A békéltető testületek székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről az alábbi weboldalon találnak részletes tájékoztatást: www.bekeltetes.hu, „Testületek” menüpont.

Tájékoztatjuk, hogy az IBUSZ Utazási Irodák Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást az alábbiak szerint:

Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. a békéltető eljárásban együttműködik, az eljáró tanács döntését -előzetesen - kötelezőként nem ismeri el, alávetési nyilatkozatot nem tesz.

Kapcsolat:

Internetes cím: www.ibusz.hu
Központi telefonszám: +36-1-485-2700.

A tájékoztatót ide kattintva töltheti le .docx kiterjesztésben.